Home Aktuellt Varför gör regeringen ingenting för transpersoner?

Varför gör regeringen ingenting för transpersoner?

Den 20 november uppmärksammas Transgender Day of Remembrence. På QX Opinion frågar HBT-liberalerna varför regeringen är så passiv när det gäller frågor som rör transpersoners situation i samhället. ”Det är tyst. Mycket tyst”, konstaterar de.

Mats Nordström, Mikael Sparrhult och Anne-Marie Ekström vill få fart på regeringen.

November är månaden då bland andra vi HBT-liberaler särskilt uppmärksammar transpersoners situation. Det verkar dock inte regeringen och folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström göra. Det är tyst. Mycket tyst.

Alliansregeringen tillsatte en utredning på dåvarande Folkpartiets initiativ som bland annat fick i uppdrag att se över åldersgränser för könskorrigering. Utredningen presenterade redan 2015 sina slutsatser, och sedan dess verkar regeringen inte ha gjort något annat än att skicka den på remiss. Remisstiden gick ut den 31 augusti förra året.

HBT-liberaler, Sveriges enda liberala partipolitiska hbt-förbund, driver på för att förbättra situationen för transpersoner. Särskilt unga transpersoner tillhör en av de absolut mest utsatta grupperna i Sverige. Unga individer som oftare än andra ungdomar funderar på att ta sitt liv och i högre utsträckning verkligen gör det. Samhället måste göra allt för att dessa unga personer känner stöd, förståelse och hopp om ett bättre liv. En del av detta är att åldersgränser för juridisk och medicinsk könskorrigering sänks respektive tas bort helt och hållet.

Utredningens förslag var bland annat följande;

Utredningens förslag är att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna.

Utredningens bedömning är att unga som har fyllt 15 år själva ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön.

Utredningen föreslår att ett krav för att en ung person ska ges tillstånd till ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna är att vederbörande har fyllt 15 år.

HBT-liberaler anser dock att riksdagen ska gå längre än utredningens förslag för att stärka denna utsatta grupp i samhället. HBT-liberaler anser att alla har rätt till självdefiniering av sitt kön och att den medicinska könskorrigeringen skall vara en ensak mellan behandlade läkare och den enskilda personen. Denna process skall inte regleras i lag. För oss är det märkligt om lagstiftaren tycker sig veta bättre än professionen vad gäller medicinsk behandling och vid vilken ålder en sådan ska utföras.

När det gäller juridisk könskorrigering så bör detta vara ren administration, där en anmälan till Skatteverket är tillräckligt, helt enligt utredningens förslag.

Regeringen har inte skickat någon lagrådsremiss till Lagrådet och ej heller lämnat någon proposition till riksdagen. Istället möttes transpersoners behov av reformer med en debattartikel i somras som gick ut på att regeringen vill tillsätta ytterligare utredning med det ospecifika uppdraget ”att tillsätta en utredning med uppdrag att genomföra en bred undersökning av transpersoners villkor och situation i samhället. Utredningen ska undersöka hur transpersoner bemöts i  sin vardag.

Svaret på den frågan behöver inte utredas. Det svaret vet vi. Svaret vi saknar är när regeringen ska börja agera.