HBT-liberaler har beslutat om åtta frågor som vi drev i valrörelsen 2022 och som vi kommer fortsätta att prioritera i vårt påverkansarbete.

1. Kompetenslyft för bättre bemötande

Ett rejält kompetenslyft inom offentliga verksamheter och myndigheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst, äldreomsorg, polis och domstolar.

2. Ny könstillhörighetslag och bättre vård för transpersoner

Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. Inför en ny
könstillhörighetslag, förbättra den könsbekräftande vården och förstärk det psykosociala stödet för transpersoner och deras familjer.

3. Satsa på hbtqi-personers psykiska hälsa

Flertalet studier visar att hbtqi-personer, till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld mår betydligt sämre än andra i övriga befolkningen. Det behövs fler insatser för att förbättra hbtqi-personers psykiska hälsa samt för att upptäcka och hjälpa unga som mår dåligt i skolan.

4. Bort med köerna för PrEP

Framstegen med att bekämpa hiv behöver komma fler till del. Den
hiv-förebyggande behandlingen PrEP ska erbjudas utan kötid i hela Sverige. Eftersom behandlad hiv inte är smittsam ska informationsplikten tas bort.

5. Stärk rättigheterna vid värdgraviditeter

Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. En ny utredning behöver tas fram med målet att tillåta värdgraviditeter i Sverige. I väntan på det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands.

6. Kriminalisera omvändelseterapi och förstärk arbetet mot hedersvåld

Alla ska kunna leva öppet. Kriminalisera omvandlingsterapi och skärp straffen för brott med hedersmotiv. Inför fler skyddade boenden för hbtqi-personer som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.

7. Öka hbtqi-biståndet

Öka demokratibiståndet med hbtqi-inriktning. Stärk stödet till hbtqi-organisationer och ställ högre krav på länder som tar emot bistånd. Utveckla och förstärk Sveriges internationella engagemang i hbtqi-frågor.

8. Värna asylrätten för hbtqi-personer

Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas. Sverige ska vara pådrivande i att ta emot och välkomna flyktingar som förtrycks på grund av sin sexualitet.