Artikel införd på SVT opinion 4 oktober

Många hbtq-personer i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. De som utsätts vittnar om skam, våld, omvändelseförsök och ibland även om livsfara.
Hedersförtryck utövas kollektivt, ofta av en familj eller släkt och drabbar flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära.
Hbtq-personer är ofta särskilt utsatta.
Föreställ dig att du är 17 år. Du har länge funderat över din sexualitet och landat i att du är homosexuell. Under hela din uppväxt har du hört om hur sjukligt det är att vara hbtq-person.
Givetvis känner du både skam och skuld och mår dåligt. Som hbtq-person löper du också 19 procents risk för att utsättas av våld i din familj. Det här är en verklighet för många unga i Sverige idag.
Lägg därtill att du lever i en hederskultur.
Hederskodexen delas av hela din släkt eller familj och du har sedan barnsben fått lära dig att hedern delas av alla i gruppen.
Homosexualitet ses som något mycket skamligt och du är medveten om att du genom att vara öppen med din sexualitet riskerar att dra ner din familjs heder i botten.
Heder som ibland kan återfås genom att du som orsakat skammen utsätts för bestraffningar.
Du känner till hedersmorden på Fadime, Pela, Abbas och Ramin och vet att deras öde kan bli ditt. Vågar du vara dig själv när hela din familjs heder står på spel?
Scenarion likt detta är mycket vanliga i Sverige idag.
Hedersförtryck existerar inom olika religioner och kulturer. Så många som 240 000 unga i Sverige befaras leva under hedersrelaterade familjenormer och mörkertalet tros vara stort.
Det finns ett motstånd mot att vilja se hedersförtrycket och vi som skriver denna artikel har ofta mött det vi kallar för bromsklossar. Personer som blundar för och argumenterar emot för att inte riskera att anklagas för rasism eller att peka ut en viss grupp.
Vi undrar på vilket sätt det kan vara rasism att arbeta för dem som förtrycks? Förövarna är individer som givetvis ytterst har att ta ansvar för sina handlingar. Som ska lagföras alldeles oavsett vem han, hon eller hen är. Alla är lika inför lagen!
För alla oss som arbetar för hbtq-personers rättigheter, så kan det inte vara annat än självklart att stå upp för dem som förtrycks och för de som utsätts för våld och övergrepp.
Detta oavsett om vi som individer eller organisationer arbetar för hbtq-personer.
Det är ett svek mot de utsatta att inte på allvar arbeta mot detta förtryck. För att långsiktigt kunna arbeta strukturerat mot hedersförtryck så måste frågan utredas.
Fakta måste fram för att belysa hbtq-personers situation och för att kunna förebygga att någon drabbas.
Dock måste de akuta situationer som uppstår nu tas om hand och riktlinjer måste tas fram så att skolan och sociala myndigheter har god kunskap för att lösa exempelvis skyddat boende för individer i nöd.
Barn, ungdomar och vuxna måste känna att samhället tar problemet med hederskultur och dess följder på allvar. Att bli osynliggjord är det allra värsta en människa kan känna, och vi kan inte längre blunda fö r de utsattas situation.

Mats Nordström (L)Förbundsordförande, HBT-liberaler

Anton Johansson (L)Kandidat till Stockholms stads kommunfullmäktige

Robert Hannah (L)Riksdagsledamot

Sara MohammadGrundare Glöm aldrig Pela och Fadime