HBT-liberaler beklagar att Liberala Kvinnor under sitt landsmöte fattat beslut om att verka för att förbjuda alla former av värdmoderskap. Liberala Kvinnor har fattat beslut bland annat på grundval av den tendentiösa och undermåliga utredning som förra året presenterade sina slutsatser.

Detta innebär att en idag oreglerad företeelse fortsatt kommer att innebära rättsosäkerhet för de barn som tillkommer genom värdmoderskap. Vidare innebär detta att det fortsatt kommer att finnas ett behov av att skaffa barn i ett annat land. Genom sitt beslut är det inga kvinnor som kommer att bli mindre utsatta i andra länder.
Det Liberala Kvinnor nu åstadkommer är att kriminalisera blivande föräldrar och att dessutom säga att barn tillkomna genom värdmoderskap är resultatet av en kriminell handling. Det är mycket skamligt!
BT-liberaler anser givetvis att det inte är en mänsklig rättighet att få barn, men det är mänskligt att längta efter barn. Alldeles oavsett vad en tycker om värdmoderskap, så kommer det finnas människor som tillfredställer sin önskan om barn. Det är inget märkligt.
För den eller de som inte har förmågan att själva få barn, så finns det många olika lösningar. Värdmoderskap är bara ett av alla sätt. Idag är detta inte reglerat i Sverige. Det är varken lagligt eller olagligt, men det förekommer.
Skulle detta fortsätta vara oreglerat, så förstår inte vi vad som skulle bli bättre. Skulle det förbjudas så förstår vi inte hur de som begår detta brott skulle lagföras.
Det är viktigt att det snabbt regleras hur barn som föds i ett annat land får rätt till sina föräldrar. Idag kan ett barn som kommer hem vara utan sin ena förälder under flera månader. Det är otryggt och rättsosäkert. Vad händer om den ena föräldern avlider innan den andre blivit vårdnadshavare?
Ibland verkar det som om de som diskuterar värdmoderskap tror att vi ska kunna påverka andra länder och de lagar som finns där. Det är en from förhoppning. Det är därför ännu viktigare att vi i Sverige ser till att reglera värdmoderskap, så att alla inblandade kan känna sig trygga.
Mats Nordström
Förbundsordförande HBT-liberaler