Vi behöver höja ambitionerna för att motverka spridning av apkoppor. Än så länge är spridningen begränsad, nu gäller det att vi stoppar smittspridningen.

HBT-liberaler förväntar oss att regeringen agerar för en bred nationell strategi kring detta. Folkhälsomyndigheten måste omedelbart undersöka möjligheten att bredda vaccinationen i gruppen män som har sex med män. Dessa frågor behöver prioriteras:

  • Bredda vaccinationerna. Folkhälsomyndigheten måste uppdras att undersöka om Sverige snarast kan göra som Danmark och vaccinera bredare i MSM-gruppen. Planering för bredare vaccination måste starta omedelbart.
  • Snabba på planeringen. Att uppdraget om nationell vaccinationsplan ska återrapporteras vid mitten av 2023 är alldeles för sent – covid borde ha lärt oss vikten av skyndsamhet.
  • Få fram mer vaccin. Sverige måste vara drivande i EU och internationellt. Apkopporna kommer sannolikt finnas med oss länge och behöva en långsiktig kapacitet.
  • Minimera stigmat hos drabbade och riskgrupper. Samarbete med civilsamhällets organisationer för sexuell hälsa, hbtqi-communityt med flera bör vara viktiga delar i detta arbete, liksom kunskapsspridning och strategisk information till allmänheten. Ingen ska tveka att söka hjälp på grund av rädsla eller skamkänsla.
  • Nytt namn. Arbete pågår för att ge sjukdomen ett mer uppdaterat och adekvat namn, vilket också är viktigt för att minimera stigmatisering. Regeringen måste aktivt driva på internationellt för att en namnändring sker skyndsamt.

Tycker du som vi? Stöd vårt arbete – bli medlem i HBT-liberaler!

  • Medlemskapet kostar 100 kronor per år
  • Betala genom swisha till 123 196 25 96.
  • Du kan också använda QR-koden nedan.
  • Ange bostadsort och mejladress när du swishar.
QR-kod