Barbro Westerholm. Hedersmedlem i HBT-liberaler.

Liberalerna är Sveriges mest hbtqi-vänliga parti. Vi har en stolt tradition av att arbeta för homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Redan 1944 såg den liberale justitieministern Thorwald Bergquist till att avkriminalisera homosexualitet. Det var starten för många reformer. Sedan dess har liberaler och Liberalerna varit drivande för alla reformer för hbtqi-personer i Sverige! 

Men fortfarande finns mycket att göra. Stöd vårt arbete för homo-, bi- och transpersoners rättigheter! 

Bli medlem i HBT-liberaler!

  • Medlemskapet kostar 100 kronor per år
  • Betala genom swisha till 123 196 25 96.
  • Du kan också använda QR-koden nedan.
  • Ange bostadsort och mejladress när du swishar.
QR-kod

Vi vill bland annat: 

1. Kompetenslyft för bättre bemötande 

Ett rejält kompetenslyft inom offentliga verksamheter och myndigheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst, äldreomsorg, polis och domstolar. 

2. Ny könstillhörighetslag och bättre vård för transpersoner 

Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. Inför en ny könstillhörighetslag, förbättra den könsbekräftande vården och förstärk det psykosociala stödet för transpersoner och deras familjer. 

3. Satsa på hbtqi-personers psykiska hälsa 

Flertalet studier visar att hbtqi-personer, till följd av kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering och våld mår betydligt sämre än andra i övriga befolkningen. Det behövs fler insatser för att förbättra hbtqi-personers psykiska hälsa samt för att upptäcka och hjälpa unga som mår dåligt i skolan. 

4. Bort med köerna för PrEP 

Framstegen med att bekämpa hiv behöver komma fler till del. Den hiv-förebyggande behandlingen PrEP ska erbjudas utan kötid i hela Sverige. Eftersom behandlad hiv inte är smittsam ska informationsplikten tas bort. 

5. Stärk rättigheterna vid värdgraviditeter 

Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. En ny utredning behöver tas fram med målet att tillåta värdgraviditeter i Sverige. I väntan på det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands. 

6. Kriminalisera omvändelseterapi och förstärk arbetet mot hedersvåld 

Alla ska kunna leva öppet. Kriminalisera omvandlingsterapi och förstärk arbetet mot hedersvåld. Inför fler skyddade boenden för hbtqi-personer som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck.  

7. Öka hbtqi-biståndet 

Öka demokratibiståndet med hbtqi-inriktning. Stärk stödet till hbtqi-organisationer och ställ högre krav på utvecklingsländer som mottar bistånd. Utveckla och förstärk Sveriges internationella engagemang i hbtqi-frågor. 

8. Värna asylrätten för hbtqi-personer 

Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas. Sverige ska vara pådrivande i att ta emot och välkomna flyktingar som förtrycks på grund av sin sexualitet.