För många unga transpersoner är livet outhärdligt. Trakasserier, kränkningar och diskriminering är vardag. Så många som 57 procent av unga transpersoner funderar på att ta sitt eget liv, enligt statistik från RFSL.

Det finns mycket att önska när det gäller exempelvis vård, juridisk könskorrigering, kostnader för namnändring och så vidare – extremt viktiga frågor.

Men med enkla metoder skulle dock kommunen och privata aktörer kunna göra vardagen lättare för alla transpersoner;

* Gör toaletter könsneutrala. Det finns ingen anledning att kategorisera inrättningen efter kön. Den praktiska lösningen är att byta skylt till exempelvis “toalett”. Finns pissoar rekommenderas tilläggsskylten “pissoar”. Görs detta så finns det alltid en toalett att välja för alla.

* Se till att det finns ett tredje omklädningsrum för den som inte känner sig trygg i de andra könsuppdelade. Det handlar om inkludering och folkhälsa. Idag väljer 74 procent av transungdomar i åldern 15-19 år att avstå från aktiviteter på grund av otrygghet.

* Öka HBT-kompetensen inom era verksamheter. Skola, skolhälsovården, ungdomsmottagningar och mötesplatser för unga är särskilt viktiga.

* Se till att alla föreningar som tar emot kommunala bidrag aktivt inkluderar transpersoner, såväl som homo- och bisexuella barn och ungdomar.

Dessa åtgärder skulle vara steg på vägen mot ett mer inkluderande samhälle. Det borde vara en självklarhet i varje kommun.

Mats Nordström
Förbundsordförande HBT-liberaler

Anna Eling
Ordförande HBT-liberaler Mälardalen

Publicerad i Ekuriren 2016-11-28