Här presenterar vi HBT-liberalers regnbågskandidater som ställer upp i riksdagsvalet. Kandidaterna presenteras som “hbtqi-person” eller “allierad” utifrån hur de själva har valt att definiera sig. Kandidaterna presenteras länsvis i bokstavsordning efter storstadslänen först.

Stockholms län

Marianne Damström Gereben
Marianne Damström Gereben, Solna. Allierad

facebook.com/mariannedamstromgereben | marianne.damstrom.gereben@liberalerna.se

Född i Ungern därifrån vi flydde när jag var två veckor gammal. Vi flydde undan det kommunistiska förtrycket och den sovjetiska ockupationsmakten.

Vuxit upp i fred och frihet i Sverige, har fyra barn och två barnbarn, de är min politiska drivkraft, deras möjligheter och framtid i en lika fri eller helst en friare värld än den jag växte upp i är min motivation.

Många av de friheter vi tar för givna idag är faktiskt hotade, inte minst för hbtqi-personer. Se bara på mitt födelseland Ungern. Därför kan vi aldrig slå oss till ro och tro att nu har vi kämpat färdigt, kampen om alla människors lika värde, om jämställdhet, om yttrandefrihet, om de liberala grundvärdena pågår runt om i världen, i våra grannländer och tyvärr även i vårt eget land. Den kampen måste vi orka vinna!

Anne-Lie Elfvén
Anne-Lie Elfvén, Stockholm. Allierad

facebook.com/annelie.elfven | instagram.com/socialliberal/ | anne-lie.elfven@liberalerna.se

Engagerad i hbtqi-frågor i över 25 år eftersom det i grund och botten handlar om mänskliga rättigheter. Det finns ständigt kamper att ta och strider att vinna, här handlar det om att vara envis och uthållig och jag är stolt över Liberalerna som så många gånger visat vägen.

Boende på Södermalm i Stockholm, är bland annat KF-ledamot och kandiderar nu igen för en ny mandatperiod.

Carl Otto Engberg
Carl Otto Engberg, Stockholm. Hbtqi-person

carl.engberg@hbtliberaler.se

Som förbundsordförande för HBT-liberaler vill jag kämpa för att Sverige blir världens bästa land för hbtqi-personer. Jag är en orädd politiker som tar kampen för mänskliga rättigheter, frihet och klimatet. Utbildad ekonom och arbetar i försäkringsbranschen. Två barn. Erfarenhet från regeringskansliet och kommunfullmäktige i Lund.

Rasmus Jonlund
Rasmus Jonlund, Stockholm. Hbtqi-person

facebook.com/rasmusliberal

Liberalernas existensberättigande är att ständigt slåss för alla människors frihet. Jag vill stärka socialtjänsten, att alla barn ska gå i förskola, värna fri kultur och fria medier. Hur ett samhälle behandlar och bemöter hbtqi-personer är ett liberalt lackmustest på öppenhet och framtidstro.

Anna Starbrink

Anna Starbrink, Stockholm. Allierad

annastarbrink.se | anna.starbrink@liberalerna.se 

Jag är socialliberal kandidat till riksdagen. För mig är människors frihet störst av allt. Det betyder att var och en måste få forma sitt eget liv och älska vem man vill. HBTQI-personer ska kunna leva liv helt utan diskriminering.

Mina barn är viktigast för mig. Möjligheten att få uppleva lyckan att få bilda familj behöver omfatta fler. Därför säger jag ja till värdgraviditeter utan ekonomisk vinning.

En jämlik vård för alla är en politiskt hjärtefråga för mig. Jag vill att vården för transpersoner utvecklas och bli nationellt högspecialiserad. Alla ska få ett gott bemötande i sjukvården.

Alla former av omvändelseterapi ska förbjudas. Hedersförtryck ska bekämpas. Och hbtqi-personers rättigheter och skyddsbehov måste väga särskilt tungt i asylprocesser.

Martin Ängeby
Martin Ängeby, Stockholm. Allierad

facebook.com/martin.angeby

När autokraterna marscherar fram är det HBTQI-personers rättigheter som förtrampas först. Sverige behöver en principiell utrikespolitik, och vår asylpolitik måste ge ett bättre skydd för HBTQI-flyktingar.  Sverige har halkat på efterkälken i Europa i HBTQI-frågor, vi ligger bara på 9:e plats enligt internationell rankning. Att förbjuda så kallad konverteringsterapi är nästa viktiga steg för att skydda rättigheter.

Västra Götalands län

Richard Brodd
Richard Brodd, Göteborg. Hbtqi-person

Facebook | instagram.com/richardbrodd | richard.brodd@liberalerna.se

Sitter idag i fullmäktige i Västra Götalandsregionen för Göteborg. Är ordförande för Sveriges enda HBTQ-råd, direkt under kommunstyrelsen. Ledamot i styrelsen för Liberalerna i Göteborg. Förbundskassör i HBT-liberaler, vice ordförande i West Pride.

Detta är mina prioriterade frågor:

1. Krafttag mot ungas psykiska hälsa

 • Max 30 dagars väntetid.
 • Ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar.
 • Ökad psykiatrisk kompetens på vårdcentralerna.

2. Kvinnor ska få tillgång till en jämställd vård

 • Alla kvinnor som drabbas av förlossningskomplikationer ska erbjudas hjälp.
 • Stärk vården för kvinnor som drabbas av förlossningsdepression.
 • Stärk klimakterievården.
 • Inför vårdval gynekologi.

3. Stärk vården för årsrika

 • Rätt till fast läkarkontakt på sin vårdcentral. • Inför ett vaccinationsprogram.
 • Samordning mellan sjukvård och kommunal vård och omsorg måste stärkas.

4. HBTQI – personer ska få rätt till en jämlik vård

 • Stärk och utveckla transvården – korta köerna till utredning för könsdysfori.
 • Öka HBTQI-kompetensen i vården, stärk primärvården särskilt för transpersoner.
 • Förebygg HIV – inför PrEP på vårdcentraler och ungdomsmottagningar.

Rösta på en erfaren sjuksköterska!

Regnbågskandidat
Martin Eklund, Sotenäs. Hbtqi-person

martin.eklund@liberalerna.se

Återvände till Sotenäs kommun efter 27 år i New York. Engagerat mig i frågor gällande äldreomsorg, bostäder och företagsamhet.

Anne-Marie Ekström
Anne-Marie Ekström, Borås. Allierad

anne-marie.ekstrom@liberalerna.se | 070-274 99 40 | facebook.com/annemarieliberal | ekstromsblogg.blogspot.se | instagram.com/annemarieborasliberal | boras.liberalerna.se/liberaler/anne-marie-ekstrom

När mänskliga rättigheter sätts åt sidan och hot och hat ersätter kärlek och respekt behövs motkrafter. Jag vill vara en sådan motkraft.

Detta vill jag:

 • Stoppa åldersdiskriminering för unga och årsrika
 • Mer samarbete mellan kommun och region ger nära och bättre vård och omsorg för de som behöver mycket vård.
 • Se årsrika som en resurs i arbetsliv och civilsamhället
 • Stärk arbetet för rätten till ett eget liv för flickor, kvinnor och hbtqi-personer i hederskulturer
 • Kompetenslyft inom regionens och kommunens verksamheter när det gäller att bemöta hbtqi-personer
 • Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan och få ett fortsatt bra liv
 • Utveckla ett hållbart näringsliv för fler jobb så fler kan försörja sig själva

Det spelar ingen roll var du är född eller om du är ung eller årsrik eller vilken sexuell läggning du har. Du har rätt och frihet att leva ditt liv som du själv vill så länge som du inte begränsar någon annans frihet.
Du är behövd hela livet.

Kort om mig

Datakonsult som egen företagare , pensionär och fritidspolitiker med flera politiska förtroendeuppdrag, både inom Borås stad Västra Götalandsregionen och inom Liberalerna. Är 2:e vice ordförande i HBT-liberaler. Var riksdagsledamot 2002-2006.

Regnbågskandidat
Robert Hannah, Göteborg. Hbtqi-person

robert.hannah@riksdagen.se | facebook.com/roberthannah85 | twitter.com/RobertHannah85 | instagram.com/roberthannah85 | tiktok.com/@robert.hannah.liberal

Jag är en 37-årig småbarnspappa, författare och jurist. Är idag talesperson för integrations- och migrationsfrågor för Liberalerna.

Har varit riksdagsledamot sedan 2014 och drivit viktiga frågor för hbtq-personer. Mina viktigaste hbtq-frågor som jag driver är säkerställa för hbtq-familjer har samma rättigheter som andra, framförallt barnens rätt till sina föräldrar, rätten för samkönade par att skaffa barn, förbud mot omvandlingsförsök och rättigheter för hbtq-flyktingar. Jag söker också ett nytt mandat för att förverkliga Liberalernas nya integrationspolitik.

Skåne län

Regnbågskandidat
Charlotte Hedendahl, Malmö. Allierad

facebook.com/charlotte.hedendahl.liberalerna | charlotte.hedendahl@liberalerna.se

En kvinna som avskyr orättvisor och brinner för HBTQI, mänskliga rättigheter, LSS och personer med funktionsnedsättningar och deras rättigheter. Under sommaren kan man ofta träffa på mig och min son William  (som själv har en funktionsnedsättning och som är ordförande i Funktionella Liberaler) i många av Prideparaderna runt om i framför allt Skåne, men dyker även upp och deltar i Prideparader i t.ex. Karlskrona, Köpenhamn och Amsterdam.

Rätten att älska vem man vill och att få vara den man är, är för mig självklar. Sitter med i HBT-liberaler Syds styrelse, men sitter också med i styrelserna för Funktionella Liberaler, Liberala Kvinnor, RBU och är ordförande för föreningen FRISKT. Bor i underbara Malmö, i en lägenhet nere vid stranden, tillsammans med min man, min son och våra hundar och katter. Den lilla fritid jag har umgås jag med familj och vänner eller går på musikaler, opera eller konstutställningar.

Dalarnas län

Monica Lundin
Monica Lundin, Borlänge. Allierad

www.monicalundin.se | monica.lundin@liberalerna.se | facebook.com/monicalundinliberalerna 

Jag är 49 år, politiker och företagare och har mina rötter i Jämtland. För 21 år sedan flyttade jag till Borlänge i Dalarna där jag nu bor med mina tre barn. Jag är skolkommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Borlänge. Innan jag blev politiker på heltid (2019) har jag sedan 2005 drivit företag inom verksamhetsutveckling och strategisk planering inom transportsektorn.

Jag hör till dem som drivs av att det händer nya saker, av utveckling och förändring. Jag gav mig in i politiken för att jag vill göra just det – förändra. Jag är obotlig optimist och jag drivs av tanken att så många som möjligt ska nå sina drömmar. Som socialliberal vill jag att alla ska ges möjligheter att utvecklas dit de vill men det ska också finnas ett socialt skyddsnät för dem som av en eller annan anledning halkar snett.

Min ideologiska liberala ryggrad är stark och jag är grundad i individers möjligheter att forma sina liv och alla människors lika värde och rättigheter. Det är därför för mig naturligt att vi är partiet som har den bästa HBTQI-politiken och det är självklart för mig att vara medlem i HBT-liberaler och jobba med dessa viktiga frågor, för ett bättre och mer sammanhållet Sverige.

John Thornander
John Thornander, Dalarna. Hbtqi-person

john.thornander@liberalerna.se

Jag jobbar som ombudsman för Liberalerna i Dalarna och har uppdrag i Borlänge kommun och region Dalarna. Min familj består av min man och en hund.

Norrbottens län

Regnbågskandidat
Lena Mahrle, Piteå. Allierad

mahrle.se | lenamahrle@gmail.com | facebook.com/lena.mahrle

Leg. psykolog. Arbetar med könsbekräftande vård i vuxenpsykiatrin. För mig är rätten att välja okränkbar: att välja vem man älskar, välja förälder till sina barn, att välja sitt könsuttryck är bara några exempel på genuint liberala frågor för mig. 

Uppsala län

Anders A. Aronsson
Anders A. Aronsson, Uppsala. Hbtqi-person

facebook.com/aaaliberalernauppsala | instagram.com/aronssonaa

Erfaren kommunpolitiker i Uppsala, som varit ordförande för den socialnämnd som ansvarade för myndighetsutövning för utsatta barn och unga, mycket engagerad för förverkligandet av FNs konvention om barnets rättigheter. Ledamot i kommunfullmäktige. Numera vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

En värmländsk folkbildare och folkrörelsemänniska som jobbat i större företag och organisationer, men numera är småföretagare.

Drivit HBTQ-frågor i olika organisationer sedan ca 2005. Sedan fem år gift med Göran.

Värmlands län

Regnbågskandidat
Arman Teimouri, Karlstad. Hbtqi-person

www.armanteimouri.se | facebook.com/teimouriarman | twitter.com/armanteimouris | instagram.com/armanteimouris/

Västerbottens län

Maria Lundqvist-Brömster
Maria Lundqvist-Brömster, Nordmaling. Allierad

vasterbotten.liberalerna.se | facebook.com/liberalernavasterbotten

Jag är 66 år. Bor ute på Kråken vid havet i Nordmalings kommun. Jag är gift, har 3 vuxna barn och 4 barnbarn. Jag är utbildad socionom, har arbetat som sjukhuskurator i många år direkt efter min examen 1979. Sedan blev det några år som skolkurator innan jag började som socialsekreterare och barnhandläggare.

Vid valet 2002 blev jag heltidspolitiker i dåvarande landstinget , som landstingsråd i opposition. Mellan 2006 och 2014 var jag riksdagsledamot där jag hade mitt största fokus på socialpolitik. Från 2015 återgick jag till arbete som socionom där jag både har arbetat med förebyggande arbete med unga och som samordnare inom elevhälsan i Nordmaling, där jag utvecklade det förebyggande arbetet mellan socialtjänst och skola i kommunen.

Jag har haft både kommunala och regionala uppdrag sedan valet 2014. Mellan 2016 och 2020 var jag förbundsordförande för Hjärnskadeförbundet på nationell nivå. Sitter sedan riksdagsperioden som ledamot i patientskadenämnden. Är även ledamot i Etikprövningsmyndigheten. Sedan januari 2021 är jag gruppledare för liberalerna i region Västerbotten.

Jag brinner för socialpolitiska frågor, är engagerad och en god lyssnare. Jag reagerar starkt mot orättvisor och står upp för mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Meta Tunell
Meta Tunell, Umeå. Allierad

meta.tunell@liberalerna.se

Att få älska den man vill är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras alla!

Umeå , Västerbotten och Sverige ska vara de bästa ställena i världen att leva i som hbtqia+-person, och alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi har kommit en bit, men vi är inte i mål. Fortfarande vågar många hbtqia+-personer inte leva öppet, och många utsätts för hatbrott och hedersförtryck.

Östergötlands län

Tobias Josefsson
Tobias Josefsson, Mjölby. Allierad

facebook.com/socialliberalen | tobias.josefsson@liberalerna.se | instagram.com/socialliberalen

Obstinat och ideologiskt styrd socialliberal som går sina egna vägar och har konstaterat att livet är för kort för att hålla käften.

Make, familjefar till två biologiska barn och två ensamkommande flyktingbarn. Ekonom och datatekniker. Husse till hästar, hund och katter. Språkpolis, stundtals besserwisser. Älskar att bo mitt ute i skogen.

En röst på mig är en röst på en socialliberal väg framåt i ett högerkantrande politiskt landskap. Jag brinner särskilt för frågor som utbildning och digitalisering, men även miljö och klimat intresserar mig mycket.

En röst på mig är också en röst på en företrädare från en mindre ort. Landsbygdsrösten är på tok för svag i dagens Liberalerna.

Gå vidare till

Regnbågskandidater regioner | Regnbågskandidater kommuner