Här presenterar vi HBT-liberalers regnbågskandidater som ställer upp i val till kommunfullmäktige. Kandidaterna presenteras som “hbtqi-person” eller “allierad” utifrån hur de själva har valt att definiera sig. Kommunerna presenteras i bokstavsordningen efter de tre storstadskommunerna.

Stockholm

Anne-Lie Elfvén, Stockholm. Allierad

facebook.com/annelie.elfven | instagram.com/socialliberal/ | anne-lie.elfven@liberalerna.se

Engagerad i hbtqi-frågor i över 25 år eftersom det i grund och botten handlar om mänskliga rättigheter. Det finns ständigt kamper att ta och strider att vinna, här handlar det om att vara envis och uthållig och jag är stolt över Liberalerna som så många gånger visat vägen.

Boende på Södermalm i Stockholm, är bland annat KF-ledamot och kandiderar nu igen för en ny mandatperiod.

Carl Otto Engberg
Carl Otto Engberg, Stockholm. Hbtqi-person

carl.engberg@hbtliberaler.se

Som förbundsordförande för HBT-liberaler vill jag kämpa för att Sverige blir världens bästa land för hbtqi-personer. Jag är en orädd politiker som tar kampen för mänskliga rättigheter, frihet och klimatet. Utbildad ekonom och arbetar i försäkringsbranschen. Två barn. Erfarenhet från regeringskansliet och kommunfullmäktige i Lund.

Regnbågskandidat
Nils “Nicke” Johansson, Stockholm. Hbtqi-person

nicke@bahnhof.se

Ideologiskt fokuserad med ambitionen att förverkliga det socialliberala narrativet. Styrelseordförande för QX Förlag och tidigare tv-producent och copywriter.

Rasmus Jonlund
Rasmus Jonlund. Hbtqi-person

facebook.com/rasmusliberal

Liberalernas existensberättigande är att ständigt slåss för alla människors frihet. Jag vill stärka socialtjänsten, att alla barn ska gå i förskola, värna fri kultur och fria medier. Hur ett samhälle behandlar och bemöter hbtqi-personer är ett liberalt lackmustest på öppenhet och framtidstro.

Johan Lisspers
Johan Lisspers. Allierad

johan.lisspers@liberalerna.se | 0730-66 97 00,
Ordförande för Liberalerna Södermalm-Gamla Stan.

Jag tror på ett Stockholm som möjliggör individens drömmar. Stockholm ska fortsätta ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, utbildning, digitalisering och kultur.

En socialliberal stad som genom utbildning möjliggör varje individ, som är miljömedveten och med ett rikt och varierat kulturliv, en stad där teknikoptimism förenas med framtidstro. Stockholm är världens framtid.

Robin Nilsen
Robin Nilsen. Hbtqi-person

www.robinnilsen.se | instagram.com/robinnilsens | facebook.com/RobinNilsens

I Stockholm finns samma djupa ojämlikhet som jag växte upp med i det utsatta området Vivalla. Även här har skjutningar och brist på framtidstro blivit vardag för allt för många. Samtidigt finns även hopp. Liberalerna har tillsammans med lärare och rektorer höjt gymnasiebehörigheten i skolorna på Järvafältet. Kista har blivit ett nav i Stockholms utveckling som en världsledande tech- och life science-region. Det vill jag fortsätta arbeta för. En röst på mig är en röst för ett Stockholm där klassresan blir möjlig för fler.

Facundo Unia
Facundo Unia. Hbtqi-person

instagram.com/facundounia

Hej, jag heter Facundo Unia, är 46 år och bor på Södermalm i Stockholm med min man och dotter. Jag har arbetat som journalist och föreläsare i över 20 år med frågor inom hbtqi, samhälle, integration och crime. Jag är ordförande i HBT-liberaler Storstockholm och sitter även med i HBT-liberalers förbundsstyrelse. Mina kärnfrågor i valet är allas rätt till likabehandling oavsett ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation och ålder. Jag brinner även mycket för utbildningsfrågor och integrationsfrågor.

Ett kryss på mig är ett stöd för den fortsatta kampen för ett tolerant och inkluderande samhälle. Tack för din röst. 

Göteborg

Pär Gustafsson
Pär Gustafsson. Hbtqi-person

www.pärgustafsson.se | par.gustafsson@liberalerna.se | twitter.com/gustafsson_gbg | 0735-11 32 37

Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg eller om du kan få ett jobb. Men för allt för många människor i Göteborg är det en verklighet. Att klara skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att barn och unga ska lyckas senare i livet. Det är därför som vi liberaler sätter skolan först.

Jag är kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, vice borgmästare och ordförande i Utbildningsnämnden i Göteborg. Kandiderar på plats nr 4. 

Malmö

Regnbågskandidat
Charlotte Hedendahl, Malmö. Allierad

facebook.com/charlotte.hedendahl.liberalerna | charlotte.hedendahl@liberalerna.se

En kvinna som avskyr orättvisor och brinner för HBTQI, mänskliga rättigheter, LSS och personer med funktionsnedsättningar och deras rättigheter. Under sommaren kan man ofta träffa på mig och min son William  (som själv har en funktionsnedsättning och som är ordförande i Funktionella Liberaler) i många av Prideparaderna runt om i framför allt Skåne, men dyker även upp och deltar i Prideparader i t.ex. Karlskrona, Köpenhamn och Amsterdam.

Rätten att älska vem man vill och att få vara den man är, är för mig självklar. Sitter med i HBT-liberaler Syds styrelse, men sitter också med i styrelserna för Funktionella Liberaler, Liberala Kvinnor, RBU och är ordförande för föreningen FRISKT. Bor i underbara Malmö, i en lägenhet nere vid stranden, tillsammans med min man, min son och våra hundar och katter. Den lilla fritid jag har umgås jag med familj och vänner eller går på musikaler, opera eller konstutställningar.

Boden

Helene Adell
Helene Adell. Allierad

helene.adell@liberalerna.se

Jag är aktiv i Liberalerna på regionnivå och  kommunnivå och Liberala kvinnor på riks och regionnivå. Jag är 53 år och bor utanför Boden i Norrbotten. Mitt hjärta klappar för alla människors lika värde och i Boden har Pride precis börjat firas. Prideflaggor bränns och homosexuella blir misshandlade. Vi behöver kort sagt verkligen föra upp HBTQI-frågor högt på dagordningen nu. Det är en uppgift som jag gärna tar på mig.

Borlänge

Monica Lundin
Monica Lundin. Allierad

www.monicalundin.se | monica.lundin@liberalerna.se | facebook.com/monicalundinliberalerna 

Jag är 49 år, politiker och företagare och har mina rötter i Jämtland. För 21 år sedan flyttade jag till Borlänge i Dalarna där jag nu bor med mina tre barn. Jag är skolkommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Borlänge. Innan jag blev politiker på heltid (2019) har jag sedan 2005 drivit företag inom verksamhetsutveckling och strategisk planering inom transportsektorn.

Jag hör till dem som drivs av att det händer nya saker, av utveckling och förändring. Jag gav mig in i politiken för att jag vill göra just det – förändra. Jag är obotlig optimist och jag drivs av tanken att så många som möjligt ska nå sina drömmar. Som socialliberal vill jag att alla ska ges möjligheter att utvecklas dit de vill men det ska också finnas ett socialt skyddsnät för dem som av en eller annan anledning halkar snett.

Min ideologiska liberala ryggrad är stark och jag är grundad i individers möjligheter att forma sina liv och alla människors lika värde och rättigheter. Det är därför för mig naturligt att vi är partiet som har den bästa HBTQI-politiken och det är självklart för mig att vara medlem i HBT-liberaler och jobba med dessa viktiga frågor, för ett bättre och mer sammanhållet Sverige.

John Thornander
John Thornander. Hbtqi-person

john.thornander@liberalerna.se

Jag jobbar som ombudsman för Liberalerna i Dalarna och har uppdrag i Borlänge kommun och region Dalarna. Min familj består av min man och en hund.

Borås

Anne-Marie Ekström
Anne-Marie Ekström, Borås. Allierad

anne-marie.ekstrom@liberalerna.se | 070-274 99 40 | facebook.com/annemarieliberal | ekstromsblogg.blogspot.se | instagram.com/annemarieborasliberal | boras.liberalerna.se/liberaler/anne-marie-ekstrom

När mänskliga rättigheter sätts åt sidan och hot och hat ersätter kärlek och respekt behövs motkrafter. Jag vill vara en sådan motkraft.

Detta vill jag:

  • Stoppa åldersdiskriminering för unga och årsrika
  • Mer samarbete mellan kommun och region ger nära och bättre vård och omsorg för de som behöver mycket vård.
  • Se årsrika som en resurs i arbetsliv och civilsamhället
  • Stärk arbetet för rätten till ett eget liv för flickor, kvinnor och hbtqi-personer i hederskulturer
  • Kompetenslyft inom regionens och kommunens verksamheter när det gäller att bemöta hbtqi-personer
  • Alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan och få ett fortsatt bra liv
  • Utveckla ett hållbart näringsliv för fler jobb så fler kan försörja sig själva

Det spelar ingen roll var du är född eller om du är ung eller årsrik eller vilken sexuell läggning du har. Du har rätt och frihet att leva ditt liv som du själv vill så länge som du inte begränsar någon annans frihet.
Du är behövd hela livet.

Kort om mig

Datakonsult som egen företagare , pensionär och fritidspolitiker med flera politiska förtroendeuppdrag, både inom Borås stad Västra Götalandsregionen och inom Liberalerna. Är 2:e vice ordförande i HBT-liberaler. Var riksdagsledamot 2002-2006.

Falköping

Maria Jern
Maria Jern. Allierad

maria.e.jern@gmail.com

Jag är allierad och stolt förälder. Jag är vice ordförande i styrelsen för Pride Skaraborg, som är arrangör Skövde Pride. Jag har även tidigare, under ett flertal år, varit Pride House-chef och HR-chef på Stockholm Pride. Jag är även 1:e vice ordförande i styrelsen för HBT-liberaler.

Jag brinner för sociala frågor samt rättighetsfrågor. Jag skulle gärna se ett omsorgsboende lokalt, eller en avdelning på ett, som fick hbt-prägel. Köerna till könsdysforiuttredningar och vård måste kortas.

Fritiden tillbringas helst med barn och barnbarn, gärna i trädgården eller skogen med en fika- och svampkorg eller läsande en saga med och för familjens yngsta medlem.

Haparanda

Marita Slotte
Marita Slotte. Hbtqi-person

facebook.com/liberalernahaparanda | marita.slotte@liberalerna.se | 070-615 11 93

Jag har alltid varit engagerad i frågor kopplade till demokrati och rättvisa och valde nyligen att börja engagera mig i Liberalerna, där jag ställer upp som enda kandidat i min kommun. Hbtqi-frågor ingår som en självklarhet i frågor om demokrati och rättvisa. Jag har tidigare, i Stockholm varit engagerad i hbtqi-frågor och fortsätter nu att lyfta och synliggöra dessa frågor i min hemkommun Haparanda. 

Karlstad

Regnbågskandidat
Arman Teimouri. Hbtqi-person

www.armanteimouri.se | facebook.com/teimouriarman | twitter.com/armanteimouris | instagram.com/armanteimouris/

Lidingö

Amelie Tarschys Ingre
Amelie Tarschys Ingre. Allierad

amelie.tarschys.ingre@liberalerna.se | facebook.com/amelie.tarschys.ingre

För mig är det självklart att alla, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha friheten att vara den man är och älska den man vill. Som liberal försvarar jag varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Det är viktig att alla får ett bra bemötande i offentlig verksamhet, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning, och det behövs mer HBTQI-kompetens i både kommuner och regionen. Internationellt behöver vi fortsätta arbetet för att stärka mänskliga rättigheter och stötta HBTQI-personer i länder där deras rättigheter hotas.

Mjölby

Tobias Josefsson
Tobias Josefsson. Allierad

facebook.com/socialliberalen | tobias.josefsson@liberalerna.se | instagram.com/socialliberalen

Obstinat och ideologiskt styrd socialliberal som går sina egna vägar och har konstaterat att livet är för kort för att hålla käften.

Make, familjefar till två biologiska barn och två ensamkommande flyktingbarn. Ekonom och datatekniker. Husse till hästar, hund och katter. Språkpolis, stundtals besserwisser. Älskar att bo mitt ute i skogen.

En röst på mig är en röst på en socialliberal väg framåt i ett högerkantrande politiskt landskap. Jag brinner särskilt för frågor som utbildning och digitalisering, men även miljö och klimat intresserar mig mycket.

En röst på mig är också en röst på en företrädare från en mindre ort. Landsbygdsrösten är på tok för svag i dagens Liberalerna.

Nacka

Ingwar Eklund
Ingwar Eklund. Hbtqi-person

ingwar.eklund@liberalerna.se | 070-255 00 77

Jag är pensionerad jurist. Bor med man och två hundar på Hasseludden i Boo, Nacka. Ordförande i Liberalerna Nacka och vice ordförande i Överförmyndarnämnden. Aktiv i hbtq+-rörelsen som vice ordförande i HBT-liberaler Storstockholm och styrelseledamot i Stockholm Pride. Jag står upp för socialliberalismen. Varje form av samarbete eller samröre med SD är för mig helt uteslutet.

Charlie Hedhav
Charlie Hedhav. Hbtqi-person

charlie.hedhav@hotmail.com 

Mitt namn är Charlie Hedhav och jag är boende i Nacka.  Jag är civilingenjör och jobbar som IT-konsult, vilket för mig handlar om att skapa en inkluderande och hållbar digitalisering där tekniken ska underlätta vardagen.

De tre områden jag brinner extra för är skolan, sociala frågor och trygghet. Jag brinner för att barn och unga ska får en bra och trygg uppväxt genom en stark utbildning och social omsorg. I detta ingår även ett fokus på brottsförebyggande arbete, både i och utanför skola.

För mig är det en självklarhet att man ska få älska vem vill och vara den man är. Under min studietid var jag projektledare för LundaPride och besökte bland annat skolor och förläste om HBTQI-frågor. Det ideella engagemang jag har idag är att jag är styrelseledamot i Liberalerna Nacka och HBT-liberaler Stockholm.

Nordmaling

Maria Lundqvist-Brömster
Maria Lundqvist-Brömster. Allierad

vasterbotten.liberalerna.sefacebook.com/liberalernavasterbotten

Jag är 66 år. Bor ute på Kråken vid havet i Nordmalings kommun. Jag är gift, har 3 vuxna barn och 4 barnbarn. Jag är utbildad socionom, har arbetat som sjukhuskurator i många år direkt efter min examen 1979. Sedan blev det några år som skolkurator innan jag började som socialsekreterare och barnhandläggare.

Vid valet 2002 blev jag heltidspolitiker i dåvarande landstinget , som landstingsråd i opposition. Mellan 2006 och 2014 var jag riksdagsledamot där jag hade mitt största fokus på socialpolitik. Från 2015 återgick jag till arbete som socionom där jag både har arbetat med förebyggande arbete med unga och som samordnare inom elevhälsan i Nordmaling, där jag utvecklade det förebyggande arbetet mellan socialtjänst och skola i kommunen.

Jag har haft både kommunala och regionala uppdrag sedan valet 2014. Mellan 2016 och 2020 var jag förbundsordförande för Hjärnskadeförbundet på nationell nivå. Sitter sedan riksdagsperioden som ledamot i patientskadenämnden. Är även ledamot i Etikprövningsmyndigheten. Sedan januari 2021 är jag gruppledare för liberalerna i region Västerbotten.

Jag brinner för socialpolitiska frågor, är engagerad och en god lyssnare. Jag reagerar starkt mot orättvisor och står upp för mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Orsa

Jimmy Leon
Jimmy Leon. Hbtqi-person

facebook.com/liberalernaOrsa

Jag heter Jimmy Leon och är ordförande för Liberalerna i Orsa.

Jag vill säga att trots att det talas om avgörande och modiga förändringar, påminner stegen framåt oss om att det fortfarande finns mycket kvar att göra: diskriminering skadar fortfarande den mänskliga essensen, genererar smärta, förtvivlan och brist.

Det finns fortfarande hatbrott, fobier och människor som tror att homosexualitet “kan korrigeras”, att “det är en sjukdom” eller “en svaghet”.

Piteå

Regnbågskandidat
Lena Mahrle, Piteå. Allierad

mahrle.se | lenamahrle@gmail.com | facebook.com/lena.mahrle

Leg. psykolog. Arbetar med könsbekräftande vård i vuxenpsykiatrin. För mig är rätten att välja okränkbar: att välja vem man älskar, välja förälder till sina barn, att välja sitt könsuttryck är bara några exempel på genuint liberala frågor för mig. 

Solna

Martin Andreasson. Hbtqi-person

martin.andreasson@liberalerna.se

Min drivkraft är varje människas rätt att leva efter sina egna drömmar. Solna ska vara en öppen kommun där det är högt i tak och där inga murar hindrar. Jag är en liberal med lång bakgrund i arbetet för hbtq-rättigheter, från 1990-talets kamp för partnerskapslag och jämlik rätt till insemination och fram till dagens arbete för en modern könstillhörighetslag.

I Solna är jag ordförande i rådet för funktionshinderfrågor, vice ordförande i socialnämnden och var tidigare den första ordföranden för likabehandlingskommittén. Vid sidan av mina kommunala uppdrag har jag också varit riksdagsledamot för Liberalerna och vice förbundsordförande i RFSL.

Marianne Damström Gereben
Marianne Damström Gereben. Allierad

facebook.com/mariannedamstromgereben | marianne.damstrom.gereben@liberalerna.se

Född i Ungern därifrån vi flydde när jag var två veckor gammal. Vi flydde undan det kommunistiska förtrycket och den sovjetiska ockupationsmakten.

Vuxit upp i fred och frihet i Sverige, har fyra barn och två barnbarn, de är min politiska drivkraft, deras möjligheter och framtid i en lika fri eller helst en friare värld än den jag växte upp i är min motivation.

Många av de friheter vi tar för givna idag är faktiskt hotade, inte minst för hbtqi-personer. Se bara på mitt födelseland Ungern. Därför kan vi aldrig slå oss till ro och tro att nu har vi kämpat färdigt, kampen om alla människors lika värde, om jämställdhet, om yttrandefrihet, om de liberala grundvärdena pågår runt om i världen, i våra grannländer och tyvärr även i vårt eget land. Den kampen måste vi orka vinna!

Peter Edholm
Peter Edholm. Hbtqi-person

Peter.Edholm@solna.se | 0707-37 20 08

Mångårigt aktiv sedan 80-talet i HBT-rörelser som RFSL, ILGA och HBT-liberaler. Känner till frågorna. Särskilt intresserad av vad landets 290 kommuner kan göra för att PÅ RIKTIGT förbättra villkoren för HBTQI-personer. Annars kommunalråd i Solna sedan 2015 och sambo med lärarhjälten Gustavo sedan 2001.

Nils Fredrikson
Nils Fredrikson. Hbtqi-person

facebook.com/nils.fredrikson

Har ett stort engagemang i miljöfrågor. Mycket viktigt är också att vi fortsätter bekämpa diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder och ålder,  samt  kämpar mot hedersförtryck och socialt utsatthet som kan finnas i våra förorter.  Asylrätten och internationell solidaritet ligger mig även varmt om hjärtat. 

Sotenäs

Regnbågskandidat
Martin Eklund. Hbtqi-person

martin.Eklund@liberalerna.se

Återvände till Sotenäs kommun efter 27 år i New York. Engagerat mig i frågor gällande äldreomsorg, bostäder och företagsamhet.

Tyresö

Niklas Ängelid
Niklas Ängelid. Allierad

niklas@angelid.se

Jag står på de utsatta och svagaste gruppernas sida. Att alla ska få vara med, att kunna få delta och synas i samhället precis som alla andra. Jag vill vara de svagas röst.

Täby

Mats Nordström
Mats Nordström. Hbtqi-person

mats.nordstrom@liberalerna.se

Jag har varit politiskt engagerad i hbti-frågor i drygt 23 år, som ordförande i Stockholm Pride, förbundsordförande i HBT-liberaler och nu vice president i LGBTI Liberals of Europe.

Att få vara den en är och ha lika rättigheter borde vara självklart. Det är det inte och på kommunal och regional nivå finns mycket kvar att göra. Det handlar fortfarande om bemötande och attityder som måste förändras. Inom skolan, i omsorgen och i vården. Att alla får känna sig sedda och synliggjorda, är en rättighet.

Hbti-rättigheter är mänskliga rättigheter och det går aldrig att kompromissa om det.

Jag bor i Täby Park och jag är ledamot i KF, KS och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Umeå

Meta Tunell
Meta Tunell. Allierad

meta.tunell@liberalerna.se

Att få älska den man vill är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras alla!

Umeå , Västerbotten och Sverige ska vara de bästa ställena i världen att leva i som hbtqia+-person, och alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi har kommit en bit, men vi är inte i mål. Fortfarande vågar många hbtqia+-personer inte leva öppet, och många utsätts för hatbrott och hedersförtryck.

Uppsala

Anders A. Aronsson
Anders A. Aronsson. Hbtqi-person

facebook.com/aaaliberalernauppsala | instagram.com/aronssonaa/

Erfaren kommunpolitiker i Uppsala, som varit ordförande för den socialnämnd som ansvarade för myndighetsutövning för utsatta barn och unga, mycket engagerad för förverkligandet av FNs konvention om barnets rättigheter. Ledamot i kommunfullmäktige. Numera vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

En värmländsk folkbildare och folkrörelsemänniska som jobbat i större företag och organisationer, men numera är småföretagare.

Drivit HBTQ-frågor i olika organisationer sedan ca 2005. Sedan fem år gift med Göran.

Varberg

Regnbågskandidat
Victor Hermansson. Hbtqi-person

victor.hermansson@varberg.se

Jag är 29 år och studerar till studie- och yrkesvägledare, jag identifierar mig som en HBTQIA+-person och har alltid kämpat för våra rättigheter. Jag kandiderar till region och kommunfullmäktige då jag själv har upplevt ett dåligt bemötande som HBTQIA+-person och ville göra en förändring. Som småstadsbo så ser jag behovet av ökad kompetens just för att Halland ska  vara en region man vill leva i som HBTQIa+-person.

Gå vidare till

Regnbågskandidater riksdag | Regnbågskandidater regioner