Tillsammans med den liberala biståndsstiftelsen Silc har HBT-liberaler tagit fram rapporten Orosanmälan befogad, om HBTQI-rättigheter i Europa.

I rapporten beskrivs hur HBTQI-personers rättigheter försämras över hela Europa, både inom EU och i EU:s grannländer. Den liberala demokratin står under hot.

Här finns förslag för vad EU borde göra för att stärka HBTQI-personers fri- och rättigheter, och hur Sverige kan agera för att främja detta arbete.

Vi hoppas att rapporten bidrar till insikten hos fler att HBTQI-rättigheter är
mänskliga rättigheter, och att när HBTQI-rättigheter hotas så hotas inte bara individers utan hela samhällens frihet.

Klicka här för att läsa rapporten Orosanmälan befogad – HBTQI-rättigheter i Europa.