Det är femårsjubileum för Örebro Pride och gatorna fylls med regnbågens färger.

Paraden är ett uttryck för det som många beskriver som svenska värderingar; frihet, jämlikhet och demokrati – värderingar som tyvärr inte genomsyrar hela samhället.

Enligt en rapport till länsstyrelsen lever var tionde tonåring mellan 14–18 år i hederskultur.

Andra är offer för religiös fundamentalism.

För de flesta av de hbtq-personer som lever i den ofriheten är det en omöjlighet att gå i Prideparaden.

Om det finns några som hbtq-rörelsen borde kämpa för så borde det vara dessa.

Men i Örebro Prides program finns inte hederskulturens problematik med på en enda punkt. Det är ett svek.

För mig som liberal och uppvuxen i de områden där förtrycket är som störst är det tydligt att det här är hbtq-rörelsens största frihetsfråga.

Den bör tas på största allvar av både civilsamhälle och politik.

Liberalerna har på nationell nivå föreslagit skärpta straff för hedersbrott men även lokalt finns det mycket vi kan och bör göra:

1. Inga skattemedel till odemokratiska organisationer.

Skattepengar får aldrig främja diskriminering av hbtq-personer eller några andra.

Därför behövs bättre uppföljning och kontroll av bidragsmottagande föreningar.

2. Stötta civilsamhället i utanförskapsområden.

Insatser behövs mest där problemen är som värst.

De goda krafter som där-ifrån arbetar förebyggande behöver bättre stöd.

3. Nolltolerans mot homo- och transfobi i skolan.

Allt för ofta är det den som blir utsatt som tvingas anpassa sig till förövaren när det i stället borde vara den som förtrycker en annan som bör stängas av från skolan eller förflyttas.

Liberal politik kan göra mycket men inte allt.

För att bryta ofriheten krävs insatser från hela samhället – därför är det viktigt att Örebro Pride inte glömmer bort de personer som av dessa och andra skäl inte kan gå i paraden.

Det är dem jag vill hedra när jag går i paraden.

Jag hoppas vi blir fler som gör detsamma nästa år.

Robin Nilsen (L)
Ledamot Gymnasienämden och Förebyggande rådet
Ledamot HBT-liberalers förbundsstyrelse

Publicerad i NA 2016-08-18