Det kan inte vara så att människor ska anpassa sig efter tysta normer om vad som är rätt sätt att vara, skriver Mats Nordström, Eric Hesselius och Sara Gunnarsson.

Vi liberaler är glada och stolta över att få delta i firandet av Värmland Pride. Med hissnande glädje minns vi de föregående årens Värmland Pride. Alltid så många människor som har gått med och manifesterat för mänskliga rättigheter. I år blir det säkert ännu fler!

Samtidigt finns det mycket som bekymrar oss när det gäller hbt-personers situation i dag. Kommuner runt om i Värmland måste också vara framsynta kommuner – attraktiv att bo och verka i. Detta är optimistiska tankar som vi liberaler ställer oss bakom. Men för att de ska kunna bli verklighet måste något hända med vår öppenhet. Det kan inte vara så att människor ska anpassa sig efter tysta normer om vad som är rätt sätt att vara.

Hbt-personers rättigheter i samhället har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har dock tagit lång tid. Det är viktigt att hbt-personer får likvärdiga rättigheter även på kommunal- och landstingsnivå. Det kommer, som med lagstiftning, att påverka attityder mot hbt-personer positivt. Det är dessutom nödvändigt om vi menar allvar med att de värmländska kommunerna ska vara en attraktiva. Vissa kommuner har lyckats bättre och andra har än inte påbörjat sitt arbete.

För de värmländska kommunerna är det en ren överlevnadsstrategi att visa att de är en öppen stad som välkomnar alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Därför kommer vi liberaler att gå i paraden på lördag, för den tysta minoriteten, för förändringens våg.

Mats Nordström
Förbundsordförande, HBT-liberaler

Eric Hesselius
Andre vice ordförande, Liberalerna Värmland

Sara Gunnarsson
Ledamot, Liberalerna Värmland

Publicerad i NWT 2016-09-09