Välkommen till HBT-liberaler

Vi är ett rikstäckande förbund som i nära anslutning till Liberalerna arbetar för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Vi bildades 1980 och har sedan dess varit en viktig hbt-politisk kraft inom den liberala rörelsen. Den kollektiva diskrimineringen av hbt-personer kan aldrig lösas med mer kollektivism. Valfrihet, individualism, respekt och likhet inför lagen är liberala grundvärden som måste försvaras! Vi påverkar Liberalerna i kommun, landsting och riksdag och lägger fram konkreta förslag.      

Blir du medlem så stärks vår ställning och vi kan i större utsträckning påverka både opinionen i Sverige och Liberalernas företrädare gällande hbt-frågor!

>KNAPP<<

[/td_block_text_with_title]

Aktuellt

Följ oss på Facebook