HBT-liberaler var närvarande med bokbord på Liberala Ungdomsförbundets kongress i Borås 11-13 augsuti