HBT-liberaler har haft ett försenat årsmöte. På grund av corona-pandemin hölls mötet digitalt.

Årsmötestalare var Arman Teimouri, riksdagsledamot för Värmland, som pratade om Hbtqi-frågor i världen.

En ny förbundsstyrelse valdes.
Mats Nordström, förbundsordförande, Täby (omval)
Mikael Sparrhult, 1:e vice ordförande, Höör (omval)
Anne-Marie Ekström, 2:e vice ordförande, Borås (omval)
Richard Brodd, Göteborg (omval)
Catrin Eliasson, Alnö (nyval)
Carl Otto Engberg, Stockholm (nyval)
Peter Edholm, Solna (omval)
Robin Nilsen, Uppsala (omval)
Mattias Strand, Åstorp (nyval)
Facundo Unia, Stockholm (nyval)