Förbundet HBT-liberaler håller årsmöte den 22 april kl 13.00. Under årsmötet ska vi bland annat välja ny styrelse, ta del av det gångna årets verksamhet samt planerna för det kommande året. 

Plats: Mötet hålls på Hantverkargatan 25B i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Rådhuset. Åker du buss är Kungsholms Kyrka närmaste hållplats.

Tid: Lördag den 22 april, kl. 13.00

Motionstid:

För de som önskar motionera  pågår motionstid fram till och med den 10 mars kl 13:00. Endast de medlemmar som betalt medlemsavgift för 2017 får lov att motionera. Motioner skickas för beredning av styrelsen till info@hbtliberaler.se.

Årsmöteshandlingar: 

Kompletta årsmöteshandlingar ska vara medlemmar tillhanda senast två veckor före årsmötet, det vill säga den 8 april. Handlingar kommer att skickas till de som erlagt medlemsavgift för 2016 och 2017.

Information från valberedningen:

Valberedningen vill ha förslag på personer som kan sitta i förbundsstyrelsen och i revisionen. Nominera dig själv eller någon annan som är tillfrågad. Maila till Anne-Lie Elfvén som är sammankallande i valberedningen på anne-lie.elfven@liberalerna.se. Senast 19/3 ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda.

Betala medlemsavgift för 2017 på följande sätt;

Via plusgiro: Sätt in 100:- på vårt plusgirokonto 382741-7. Ange ditt namn, bostadsort och email i meddelanderutan.

Via Swish: Överför 100:- till vårt Swishnummer 1231962596. Ange ditt namn, bostadsort och email i meddelanderutan.

Varmt välkommen hälsar förbundsstyrelsen
genom Mats Nordström