Ett öppet Skellefteå är en överlevnadsstrategi

Skellefteå har ambitionen att vara en framsynt tillväxtkommun – attraktiv att bo och verka i. Vi ska växa, vi ska bli fler. Detta är optimistiska tankar som vi liberaler ställer oss bakom.

Vi liberaler är glada och stolta över att delta i firandet av Skellefteå Pride.

Med hisnande förundran minns vi stadens första pridetåg 2014. Det var så många människor i tåget att det nästan ringade in stadsparken när vi passerade den. Säkert blir vi ännu fler i morgon. Samtidigt finns det mycket som kan bli bättre när det gäller hbt-personers situation i Skellefteå i dag.

Skellefteå har ambitionen att vara en framsynt tillväxtkommun – attraktiv att bo och verka i. Vi ska växa, vi ska bli fler.

Detta är optimistiska tankar som vi liberaler ställer oss bakom. Men för att detta ska kunna ske måste mer hända med vår öppenhet. Det kan inte vara så att människor ska behöva anpassa sig efter tysta normer om vad som är rätt sätt att vara västerbottning eller Skelleftebo.

Hbt-personers rättigheter i samhället har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har dock tagit lång tid. Nu är det dags att hbt-personer får samma rättigheter som majoritetssamhället – även på kommunal- och landstingsnivå.

Det kommer, som med lagstiftningen, att påverka attityderna mot hbt-personer i positiv riktning. Det är dessutom nödvändigt om vi menar allvar med att Skellefteå ska växa.

Skellefteå kommun har efter motioner från bland annat Liberalerna beslutat att HBTQ-diplomera kommunala verksamheter. Detta är ett viktigt steg för att aktivt arbeta med bemötande och service. Men vi liberaler vill mer. Därför tar vi initiativ för ett öppet Skellefteå i enlighet med följande nio punkter:

  • Sexuell läggning respektive könsidentitet och könsuttryck ska inkluderas i relevanta styr- och plandokument.
  • Bemötande av och service till hbt-personer ska förbättras inom all offentlig verksamhet.
  • Socialtjänsten ska ha beredskap att erbjuda hbt-personer, som riskerar våld från närstående, skyddat boende.
  • Det ska skapas fler mötesplatser för hbt -personer i Skellefteå.
  • Ideella organisationer som får bidrag ur skattemedel ska motverka diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsutryck.
  • Blanketter från offentliga institutioner ska vara könsneutrala.
  • När offentliga verksamheter gör enkäter ska alternativet ”annat” eller ”vill ej uppge” finnas som alternativ där könsidentitet ska uppges.
  • Transpersoner ska ges möjlighet för ombyte i en avskild och trygg miljö i relevanta verksamheter inom kommunen.
  • Toaletter inom offentligt drivna verksamheter ska definieras efter funktion i stället för kön eller vara könsneutrala.

För Skellefteå är det en ren överlevnadsstrategi att visa att vi är en öppen stad som välkomnar alla – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vi vill arbeta för detta – är du beredd att hjälpa till?

Carin Hasslow (L)
landstingspolitiker

Mats Nordström (L)
förbundsordförande HBT-liberaler

Andreas Westerberg (L)
gruppledare i Skellefteå

Publicerad i Norran 2016-02-12