Den 19 oktober 1979 beslutade Socialstyrelsen att ta bort homosexualitet ur registret över sjukdomsdiagnoser. Under flera år hade Socialstyrelsen uppvaktats, men utan resultat. En ockupation av myndighetens trappa ändrade detta.

Som liberaler är vi stolta över att Barbro Westerholm, då generaldirektör för socialstyrelsen, nu riksdagsledamot för Liberalerna, var den som fattade beslutet att friskförklara homosexuella. Än i dag kämpar hon, HBT-liberalers hedersmedlem, för HBT-personers rättigheter.

Denna dag är en stor dag för HBT-rörelsen, inte bara för homosexuella. En dag som i större grad borde uppmärksammas. HBT-liberaler föreslår därför att denna dag får större uppmärksamhet och att det bland annat blir en dag då regeringen årligen redovisar sina HBT-politiska framsteg här hemma och utrikespolitiskt. Ett bokslut som tydligt visar hur regeringar sköter sitt HBT-politiska uppdrag.

För HBT-rörelsen skulle 19 oktober vara en dag att gemensamt fira den historiskt viktiga milstolpen och fortsatta politiska framgångar.

Mats Nordström
Förbundsordförande, HBT-liberaler

Mikael Sparrhult
1:e vice förbundsordförande, HBT-liberaler

Anne-Marie Ekström
2:e vice förbundsordförande, HBT-liberaler

Publicerad i Allehanda 2016-09-19