Home Aktuellt En bakåtsträvande slutsats

En bakåtsträvande slutsats

Vi vill att våra riksdagspolitiker ser förbi de fördomsfulla och nedvärderande slutsatserna i utredningen om surrogatmödraskap, skriver debattörerna.

Nyligen presenterade en statlig utredare sina slutsatser om bland annat frågan om surrogatmödraskap. Till mångas stora förvåning var det utredarens rekommendation att surrogatmödraskap ska vara förbjudet i Sverige. Detta trots att det idag finns väl fungerande system i fler västländer och att det finns över 300 barn i Sverige som fötts genom surrogat.

Idag är surrogatmödraskap helt oreglerat i Sverige. Det gäller den som bär barnet, tilltänkta föräldrar och de barn som kommer till. Att en företeelse som existerar är bättre oreglerad än reglerad är inte bra. Med den ordning vi har idag så ges åtminstone möjligheten till surrogatmoderskap. Utredaren föreslår nu lagstiftning som i princip gör det omöjligt för barn att få komma till Sverige och hem till sina föräldrar.

Istället för att ta hänsyn till forskning, till erfarenheter i andra länder, till de erfarenheter som föräldrar till barn som kommit till genom surrogat väljer utredaren de ideologiska skygglapparna och hemsnickrad retorik om att individer utnyttjas.

Det är i grunden mycket märkligt att det i en statlig utredning i Sverige år 2016 – ett av världens mest jämställda länder – så kan huvudargumentet vara att individer inte kan fatta egna beslut om sina egna kroppar. Det är förvånande att något så bakåtsträvande nådde offentlighetens ljus. Vuxna i Sverige kan absolut fatta beslut om sin egen kropp och därmed också välja att hjälpa barnlösa genom att ställa upp och bära någon annans barn. Allt annat är ett grovt underkännande av enskilda individer. Vi står upp för allas rätt att själv bestämma över sin kropp och därmed också för möjligheten till altruistiskt surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap är lagligt och fungerar väl i en rad välutvecklade och i grunden jämställda länder som på många sätt liknar Sverige. Det finns i Nederländerna, Storbritannien, USA och Israel. Det är svårt att hävda att de som där väljer att bli surrogatmammor är utnyttjade, eller att de på något sätt skulle vara bättre lämpade att fatta ett sådant beslut.

Redan idag finns det över 300 barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmödraskap. Det finns goda erfarenheter att ta del av och det finns entydiga fakta från länder som länge jobbat med detta att det fungerar väl. Vi vill därför att våra riksdagspolitiker ser förbi de fördomsfulla och nedvärderande slutsatserna i utredningen och ser verkligheten. Vi kan tillsammans ge människor i Sverige som längtar efter barn nya möjligheter till familj under ordnade former genom att ta fram regler för hur det ska gå till i Sverige med altruistiskt surrogatmödraskap. Vi vet att den som vill bära någon annans barn kan fatta sådana beslut.

Fredrik Saweståhl
förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas HBT-förbund

Mats Nordström
förbundsordförande, HBT-liberaler

Jenny Edberg
vice förbundsordförande Öppna Moderater

Mikael Sparrhult
2:e vice förbundsordförande, HBT-liberaler

Publicerad i Corren 2016-03-10