GÅ MED I HBT-LIBERALER

I över 40 års har HBT-liberaler kämpat för hbtqi-personers lika rättigheter. Vi ger oss inte förrän friheten gäller alla oavsett sexuell läggning och könstillhörighet.

Håller du med? Bli medlem idag!

 


SWISHA 100 KR

TILL 123 196 25 96 

Ange BOSTADSORT och MEJLADRESS

Eller ange NAMN, BOSTADSORT, MEJLADRESS samt MOBILNUMMER och betala på plusgiro: 38 27 41-7

OBS: Du som är under 25 år, över 65 år eller sjukpensionär betalar en reducerad medlemsavgift på 50 kr.