I måndags misshandlades ännu en gång en asylsökande ung homosexuell man på ett svenskt asylboende. För oss liberaler är det fullständigt oacceptabelt att personer misshandlas på grund av ens sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Asylsökande hbt-personer har sökt sig till Sverige för att kunna få leva i frihet och öppet kunna vara sig själva kanske för första gången i deras liv. De ska mötas med öppna armar inte av knytnävar från andra asylsökanden.

HBT-liberaler har under året tillsammans med Liberalerna genom bland annat flera seminarier och motioner i riksdagen uppmärksammat de undermåliga förhållanden som råder på svenska asylboenden. De finns otroligt många vittnesmål från hbt-personer om att de dagligen utsätts för trakasserier och mobbning.

I flera fall har misshandel förekommit. Vi har väckt frågan hos justitieminister Morgan Johansson (S) vars intresse att skydda utsatta grupper i praktiken är mycket svalt och inget annat än tomma ord.

Det mest anmärkningsvärda är att den senaste misshandeln kunde ske på Sveriges enda hbt-certifierade asylboende, Westsura, i Surahammar. Det här är givetvis helt oacceptabelt och nu måste boendet, Polisen och övriga myndigheter agera.

Liberalerna besökte boendet för ungefär en månad sedan och möttes av en oerhört proffsig verksamhet som från egen ficka har finansierat en hbt-certifiering. På grund av den bristande trygghet som asylsökande hbt-personer möts av från andra asylsökanden behövs fler hbt-certiferiade asylboenden.

Det är naivt att tro att nyanlända lägger sina värderingar åt sidan när de kommer hit. Det är därför helt nödvändigt att regeringen lyssnar på Liberalerna och HBT-liberaler. Vi kräver bland annat;

• Samhällsorientering. Alla asylsökanden måste få återkommande och tydlig samhällsorientering så att det inte råder någon tvekan om vilka lagar som gäller i Sverige.

 • Flytta på förtryckaren. Precis som i skolor måste principen vara att det är den som mobbar, diskriminerar eller förtrycker som ska flyttas från asylboenden och inte den som blir utsatt för fysisk eller psykiskt förtryck.

 • Utvisa de som begår hatbrott. Självfallet ska den som misshandlar någon annan individ för att hen är hbt-person dömas och utvisas om brottet ger svårare straff än sex månaders fängelse och det är möjligt enligt internationell rätt.

 • Fler hbt-certifierade boenden. Ingen hbt-person väljer frivilligt att bosätta sig bland homofober. Hbt-asylsökanden har även rätt till en trygg vardag på asylboenden.

Sverige behöver likt flera andra västländer certifiera fler boenden. Hbt-personer ska ha rätt att välja ett certifierat boende för att de ska vara trygga under deras asylsökningstid.

Vi kräver att åklagaren utreder detta misstänkta brott som begåtts på Westsura, att Migrationsverket ser över sina rutiner för placering av asylsökande hbt-personer och att Westsura omedelbart ser till att alla boende är trygga i sitt eget hem.

Men främst måste den rödgröna regeringen vakna upp och ta ett större ansvar över boendemiljön på asylboenden. När människor söker sig till Sverige söker de just frihet, och det är viktigt att vi erbjuder det.