Barn kommer till genom värdmoderskap oavsett om det är tillåtet i Sverige – eller inte. HBT-liberaler anser att altruistiskt värdmoderskap bör tillåtas i Sverige. Dessutom att det finns ett regelverk kring de barn som tillkommer genom surrogatmoderskap i andra länder. Utredningen som presenterades förra året skulle skyndsamt se till att barnens rättigheter tillgodosågs. Utredaren vill inte att värdmoderskap tillåts i Sverige och föreslår dessutom åtgärder som försvårar barns rätt till sina föräldrar. Varför? Vi får också lära oss mer om denna komplexa fråga.

Deltagare Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna
Hans Linde, förbundsordförande, RFSU
Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-liberaler
Niclas Holmberg, ledamot, föreningen för surrogatmödraskap
Moderator Paula Ternström, skådespelerska