Ända sedan 1980 har HBT-liberaler funnits för att se till att Liberalerna fortsätter kampen för människors lika rättigheter. Vi vet att det behövs en modig liberal kraft mot homofobi, transfobi, moralism och könsrollsförtryck!


 

HBT-liberaler
HBT-liberaler
🇺🇸🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇸🇪

Än en gång har det brutala hatvåldet av allt att döma visat sig vid en skjutning utanför och inne på en gayklubb i Colorado.

Vi vet ännu för lite om detaljerna men den här typen av dåd är alltid en attack mot hela vårt gemensamma community och allas rätt att vara den en vill och älska den en vill.

Våra tankar går till närstående, vänner och den amerikanska hbtqi-rörelsen.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Tack till jämställdhets och hbtqi-minister Paulina Brandberg för ett första och givande möte med vår förbundsordförande.

Från HBT-liberalers sida ser vi att du har en historisk uppgift att stå upp för och ta hbtqi-personers rättigheter framåt.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🌈 SÅ SKA REGERINGEN BEDRIVA HBTQI-POLITIK - VI INFÖR SJU KRAV OCH ÅRLIGA KONTROLLSTATIONER 🌈

Idag skriver förbundsstyrelsen på QX Opinion. Ett viktigt ansvar vilar nu på Liberalerna och Sveriges nya jämställdhets- och hbtqi-minister Paulina Brandberg att ta hbtqi-frågorna framåt. För att kunna utvärdera regeringen på hbtqi-området inför vi nu årliga kontrollstationer under den kommande mandatperioden.

Här är de sju krav vi kommer att utvärdera:

1️⃣ Inget svenskt barn ska vara statslöst eller föräldralöst en enda sekund. För barn som föds till svenska medborgare med hjälp av värdgraviditeter utomlands ska samma rättigheter gälla som för barn födda i Sverige. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska få ett tydligare uppdrag att stötta kommuner och myndigheter när de bedömer rättigheter för barn som fötts utomlands. Redan innan avresa ska föräldraskapet i Sverige gå att förbereda och barnen ska tryggas vård i Sverige.

2️⃣ I Sverige ska alla människor kunna leva öppet. I väntan på, den i Tidöavtalet, aviserade nya lagstiftningen mot omvändelseterapi ska samfund som bedriver sådana försök kunna få sina statsbidrag strypta.

3️⃣ En utredning ska tillsättas för att se över dels hur omfattande det hedersrelaterade våldet och förtrycket mot hbtqi-personer i Sverige ser ut, dels om det behövs fler skyddade boenden för hbtqi-personer som drabbas av detta. Ett nytt brott för hedersförtryck har införts i brottsbalken. Motivet för ett hedersbrott kan vara brottsoffrets sexuella läggning eller könsidentitet. En utvärdering ska göras om lagstiftningen fått önskad effekt och/eller om det krävs ytterligare insatser för att beivra hedersförtryck.

4️⃣ Framstegen med att bekämpa HIV behöver komma fler till del. Eftersom behandlad HIV inte är smittsam ska informationsplikten avskaffas. Under mandatperioden ska mer pengar gå till HIV-prevention. En utredning ska se över hur tillgången till så kallad PrEP-behandling kan bli god och jämlik i hela landet.

5️⃣ Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. En lämplig myndighet ska få i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtqi-personers psykiska hälsa och förstärka det psykosociala stödet för transpersoner och deras familjer.

6️⃣ En ny könstillhörighetslag ska i mål. Människor ska själva kunna fatta beslut om sitt juridiska kön. Professionen ska stå i centrum när det gäller förändringar avseende könsbekräftande vård.

7️⃣ Under Sveriges EU-ordförandeskap 2023 ska hbtqi-frågor prioriteras. EU bör ha större möjligheter att kunna vidta åtgärder gentemot medlemsländer som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, som att kunna besluta om sanktioner mot de medlemsländer som inte respekterar hbtqi-personers mänskliga rättigheter.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
HBT-LIBERALER VÄXER – BLI MEDLEM DU OCKSÅ

Kampen för hbtqi-personers rättigheter står inte stilla. Vi arbetar för att inga barn från värdgraviditeter ska vara rättsligt föräldralösa, att en ny könstillhörighetslag ska komma på plats, att straffen för hedersförtryck ska skärpas och att Sverige ska vara ett fortsatt tryggt land för hbtqi-flyktingar. För allas lika värde och rättigheter – mot homofobi, transfobi, moralism och begränsande könsroller.

Hittills under 2022 har vi blivit 37 procent fler medlemmar. Det gör vår röst starkare. Kom med du också! hbtliberaler.se/blimedlem 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈
HBT-liberaler
HBT-liberaler
HBT-liberaler är medlemmar i en organisation ILGA som står för International Lesbian and Gay Association. ILGA-Europe har konferens i Sofia i Bulgarien och HBT-liberaler representeras av Anne-Marie Ekström och Richard Brodd. Här tillsammans med en liberal från Italien, Yuri Guaiana. Viktigt med internationella kontakter. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
HBT-liberaler
HBT-liberaler
HBT-liberaler är på plats i Sofia, Bulgarien på ILGAs konferens och AGM. Temat för årets konferens är: Shaping the world to come. Från förbundsstyrelsen: Richard Brodd och Anne-Marie Ekström, från ILGA-Europe: co-chair Soudeh Rad och executive direktor Evelyne Paradis.