HBT-liberalers förbundsstyrelse består av;

Mats Nordström
Täby, förbundsordförande

Mikael Sparrhult
Höör, 1:e vice förbundsordförande,

Anne-Marie Ekström,
Borås, 2:e vice förbundsordförande

Peter Edholm
Stockholm, sekreterare

Richard Brodd
Göteborg, kassör

Ida Arnstedt
Stockholm, ledamot