Vi är ett rikstäckande förbund som i nära anslutning till Liberalerna arbetar för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Vi bildades 1980 och har sedan dess varit en viktig hbt-politisk kraft inom den liberala rörelsen.