HBT-liberaler har bildats i Kronobergs län!

Under Växjö Pride bildades HBT-liberalers sjätte lokalavdelning för att organisera Kronobergs liberaler som vill arbeta för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Vid det konstituerande årsmötet utsågs Jimmi Jonsson till ordförande och den som ska leda styrelsens arbete med att ordna möten, delta vid Pridearrangemang som Växjö Pride och bilda opinion för hbt-frågor. Jimmi Jonsson bor i Växjö, arbetar på DHL Freight och är också aktiv i Liberalerna i där han bl a sitter i tekniska nämnden och som ersättare i länsförbundet. I den första styrelsen för lokalavdelningen ingår också Rickard Karlsson, Växjö, Annika Schilling, Växjö, Susanne Diesner, Ljungby och Lennart Adell Kind, Växjö.

– Liberalerna har alltid stått i första ledet när det gäller att driva HBT-personers rättigheter,  sa Jimmi Jonsson, och vi är det parti som är tydligast med att kampen inte är över, det finns fortfarande många mörka krafter som vill vrida klockan tillbaka. Vårt mål är att Kronoberg ska bli den öppnaste, tolerantaste och hbt-vänligaste regionen i Sverige fortsatte han. Och det inkluderar alla våra åtta kommuner, från Markaryd till Uppvidinge. Vi ska göra vårt bästa för att alltid påminna om att hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter.

Vid årsmötet deltog Mats Nordström, förbundsordförande, och Mikael Sparrhult, vice förbundsordförande, från det rikstäckande förbundet HBT-liberaler som arbetar i nära anslutning till Liberalerna för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. HBT-liberaler bildades 1980 och har sedan dess varit en viktig faktor i arbetet för hbt-frågor inom den liberala rörelsen. Förbundet håller kontakt med Liberalernas politiker i kommuner, landsting och riksdag och och hjälper dessa att driva hbt-frågor.

– Det är roligt att få vara med och bilda nya lokalavdelningar för HBT-liberaler. Våra lokalavdelningar är viktiga för att synliggöra hbt-personer och driva liberal hbt-politik. Jag vill att våra liberala företrädare runtom i Sverige ska driva hbt-frågor och att jobba för att få ett likvärdigt bemötande för alla. I valet 2018 ska hbt-personer veta att Liberalerna har den bästa hbt-politiken, säger Mats Nordström, ordförande för riksförbundet HBT-liberaler.

På fotot ses från vänster: Rickard Karlsson, Jimmi Jonsson, Lennart Adell Kind och Annika Schilling. Saknas gör Susanne Diesner.