LATEST ARTICLES

Kontakt: blekinge@hbtliberaler.se
HBT-liberaler har haft ett försenat årsmöte. På grund av corona-pandemin hölls mötet digitalt. Årsmötestalare var Arman Teimouri,...
Hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter! Politiskt program för HBT-liberaler 2018 Antaget av förbundsstämman 2018-05-26 Inledning Den liberala visionen är ett samhälle där alla har frihet att forma...
Artikel publicerad på QX.se 19 oktober Den 19 oktober 1979 beslutade Socialstyrelsen att ta bort homosexualitet ur registret över sjukdomsdiagnoser. Under flera år hade...
Artikel införd på SVT opinion 4 oktober Många hbtq-personer i Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens normer. De som utsätts vittnar om skam, våld, omvändelseförsök...