EU Politics

Adopt an EU Roadmap on LGBTI equality Equip the EU with a comprehensive action plan to champion equality and to ensure it uses its full powers in an...

Politiskt program

Hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter! Principprogram för Homo-, bi- och transliberaler Antaget av årsmötet den 24 mars 2013 OBS: Eftersom principprogrammet antogs före partiets namnbyte så står det tills att det uppdateras "Folkpartiet"...

Kommunpolitik

HBT-liberalers kommunpolitiska nio-punktsprogram Stärk hbt-personers rättigheter i kommunen Hbt-personers rättigheter har gradvis ökat genom lagstiftning. Det har dock tagit lång tid. Nu är det dags att hbt-personer får likvärdiga...
X