Kronoberg

HBT-liberaler har bildats i Kronobergs län! Under Växjö Pride bildades HBT-liberalers sjätte lokalavdelning för att organisera Kronobergs liberaler som vill arbeta för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Vid det...

Storstockholm

HBT-liberaler Storstockholm har upptagningsområde i Stockholms och Uppsala län. Styrelsen består av; Facundo Unia Stockholm, ordförande Martin Andreasson Stockholm, vice ordförande Nicke Johansson Stockholm, ledamot AnnCharlott Söderholm Stockholm, ledamot Barbo Westerholm Stockholm, ledamot Johannes Sjölund Danderyd, ledamot Nick Zabzine Uppsala, ledamot  

Mälardalen

HBT-liberaler Mälardalen har upptagningsområde i Dalarna och Mälardalskommunerna. Styrelsen består av; Anna Elling Hedemora, ordförande Eric Hesselius Kristinehamn, vice ordförande Ulrica Solver-Gustavsson Borås, ledamot Christina Örnebjär Kumla, ledamot Magnus Helm Kristinehamn, ledamot John Thornander Borlänge, ledamot Daniel Toivainen Västerås, ledamot  
X