Ända sedan 1980 har HBT-liberaler funnits för att se till att Liberalerna fortsätter kampen för människors lika rättigheter. Vi vet att det behövs en modig liberal kraft mot homofobi, transfobi, moralism och könsrollsförtryck!


 

HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍🌈 🏳️‍⚧ HBT-liberaler står upp emot den fortsatt försämrade situationen för hbtqi-personer i Ungern. Står du med?

Igår antog Ungerns parlament en ny lag som förbjuder information som anses främja "skildring av könsidentitet som skiljer sig från kön som tilldelats vid födseln, förändring av kön och homosexualitet" i skolor och i offentlig reklam för alla personer under 18 år.

Dessutom kommer icke-statliga organisationer att uteslutas från att tillhandahålla utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa.

Ett stort steg tillbaka både för hbtqi-personers rättigheter och yttrandefriheten.

Vill du stötta våra vänner i Ungern? Skriv under ALDES namninsamling nu - länk i kommentarsfältet!
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Idag skriver hela den nyvalda förbundsstyrelsen på QX Opinion om åtta liberala reformförslag för att Sverige ska kunna bli bästa HBTQI-landet.

✅ Ett rejält kompetenslyft inom offentliga verksamheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

✅ En reformerad lagstiftning för juridiskt kön, könsbekräftande vård och förstärkt psykosocialt stöd för transpersoner behöver klubbas.

✅ För htbqi-personer inom hederskulturer är det svårt att leva öppet. Straffskärpningar behöver ske kombinerat med fler skyddade boende som tar emot hbtqi-personer.

✅ Ökat demokratibistånd till organisationer med hbtqi-inriktning.

✅ Det är hög tid för en reformerad smittskyddslagstiftning med bland annat avskaffad informationsplikt för personer som genomgår behandling av hiv.

✅ Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. En ny utredning behöver tas fram med målet att tillåta värdgraviditeter i Sverige. I väntan på det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands.

✅ Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. Var fjärde ung hbtqi-kvinna likaså. Det är hög tid att fokusera fler insatser på hbtqi-personer med psykisk ohälsa.

✅ Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍🌈 Lär känna Carl Otto Engberg och hans prioriteringar som nyvald ordförande i HBT-liberaler. Från veckans Tidningen Nu 👇
HBT-liberaler
HBT-liberaler
QX intervjuar nyvalda ordförande Carl Otto Engberg om vår viktiga uppgift att både driva hbtqi-reformer framåt och försvara den liberala samhällsmodellen från hbtqi-fientliga krafter.

❤ Klicka på länken i kommentarsfältet för att läsa intervjun!
HBT-liberaler
HBT-liberaler
❤️ Grattis Carl Otto Engberg som valdes till ny förbundsordförande för HBT-liberaler på förbundsstämman den 29 maj!

Carl-Ottos prioriteringar är att:

✅ Färre unga HBTQI-personer ska drabbas av psykisk ohälsa.

✅ Skyddet för hbtqi-personer på flykt förbättras.

✅ Barn som föds med hjälp av värdgraviditet får samma start i Sverige som barn som inte föds i regnbågsfamiljer.

✅ Uppmärksamma hbtqi-personers situation i utsatta områden och hederskontext.

✅ Säkerställa att Liberalerna i och med vägvalet, aldrig kompromissar med HBTQI-personers rättigheter utan tvärtom bär fanan högt framåt för 2020-talets reformer

Förbundsstämman valde även Anne-Marie Ekström och Mikael Sparrhult till vice ordföranden och Richard Brodd, Peter Edholm, Robin Nilsen, Facundo Unia, Maria Jern, Mats Sahlin, Jesper Svensson och Rasmus Jonlund till ledamöter i styrelsen 🏳️‍🌈

UTTALANDE FRÅN STÄMMAN

Utvecklingen för hbtqi-personer har varit fantastisk i Sverige och i stora delar av världen. Både när det gäller lagstiftning och allmänna attityder har situationen förbättrats radikalt. Liberalerna har varit
starkt pådrivande, och liberaler har stått bakom varje viktig reform.

Liberalernas stöd till hbtqi-samhället har varit helt avgörande för den positiva utvecklingen. Vi har all anledning att vara stolta och tacksamma över de liberaler som drivit hbtqi-frågor och över vårt parti.

Samtidigt ser vi att den positiva utvecklingen möter motstånd. Illiberala krafter vill vrida tillbaka tiden och ta bort de lagar som gett oss samma mänskliga rättigheter som andra. Utvecklingen i flera europeiska länder är mycket oroande. Hbtqi-personer görs till måltavla i Ryssland, Polen och Ungern, för att nämna några länder.

Som liberaler kan vi aldrig acceptera att extremismen breder ut sig, oavsett om den har politiska eller religiösa förtecken.

Det är viktigt att Liberalerna alltid står upp för den enskilde individens frihet att forma sitt liv som hon, han eller hen önskar. De liberala värderingarna om frihet och medmänsklighet ligger långt från extremisternas värderingar

Reformtakten i Sverige har tyvärr tappat fart under de senaste åren. Liberalerna har sedan tidigare tagit ställning för många viktiga reformer för hbtqi-personer. Senast under kommande mandatperiod måste dessa reformer genomföras:

✔️ Kompetenslyft inom offentlig verksamhet för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inte minst inom t ex skola, socialtjänst, äldreomsorg m.m.

✔️ En reformerad lagstiftning för juridiskt kön, könskorrigering och förstärkt psykosocialt stöd för transpersoner med flera reformer.

✔️Förstärkt skydd för hatbrott mot transpersoner.

✔️ Ytterligare satsningar på att förebygga hedersproblematik.

✔️ Översyn av diskrimineringslagstiftningen i syfte att mer effektivt hindra diskriminering av hbtqi-personer.

✔️ Ökat stöd till demokratibistånd med hbtqi-frågor.

✔️ Reformerad hiv-lagstiftning med bland annat avskaffad informationsplikt för personer utan mätbara virusnivåer.

Från HBT-Liberalernas sida kommer vi att göra allt för att Liberalerna även fortsättningsvis ska vara Sveriges mest hbtqi-vänliga parti.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Tack för den här tiden ❤️🧡💛💚💙💜

🏳️‍🌈 Imorgon håller HBT-liberaler förbundsstämma och jag lämnar som förbundsordförande för HBT-liberaler.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Jag passar till sist på att vara tydlig; Hbti-rättigheter är mänskliga rättigheter! Det går inte att kompromissa om mänskliga rättigheter! Den linjen går inte att passera. Jag vet att HBT-liberaler aldrig kommer att acceptera några kompromisser.

🏳️‍🌈 Med den vetskapen känns det tryggt att lämna över till en ny ordförande och en ny styrelse. Jag önskar er lycka till med ert viktiga arbete. 💙💪🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

❤️🧡💛💚💙💜 Slutligen vill jag tacka nuvarande styrelse för allt roligt vi gjort tillsammans och allt det arbete som vi gjort för att ge fler mer frihet.

Tack! ❤️