Ända sedan 1980 har HBT-liberaler funnits för att se till att Liberalerna fortsätter kampen för människors lika rättigheter. Vi vet att det behövs en modig liberal kraft mot homofobi, transfobi, moralism och könsrollsförtryck!


 

HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍🌈 HBT-liberaler på Stockholm Pride - här är hålltiderna i Pride House 🏳️‍🌈

FREDAG DEN 6 AUGUSTI

1️⃣ Den hotade demokratin - så kan den räddas i populismens tid

Pride House, Clarion Hotel, lokal C4, Ringvägen 98, Kl. 14.00.

Medverkande: Olle Westberg

2️⃣ Hur har Gaypolisföreningen förändrat polismyndigheten?

Pride House, Clarion Hotel, lokal C4, Ringvägen 98, Kl. 15.00.

Medverkande: Göran Stanton har arbetat med HBTQI-frågor inom Polisen i 25 år. Facundo Unia är ordförande för HBT-liberaler Storstockholm.

3️⃣ Hela Europa ska vara en frihetszon

Pride House, Clarion Hotel, lokal C4, Ringvägen 98, Kl. 16.00.

Medverkande: Barbro Westerholm, Karin Karlsbro och Carl Otto Engberg

Samtliga seminarier går att se via HBT-liberaler Storstockholms Youtubekanal.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
Idag skriver vår förbundsordförande Carl Otto Engberg tillsammans med Liberala Kvinnors Cecilia Elving på QX Opinion inför Stockholm Pride om åtta förslag för att fler hbtqi-personer ska känna sig fria att vara sig själva.

Några av förslagen:

✅ Ett nationellt kompetenslyft för all personal som möter barn under 18 år i frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.

✅ Rutiner för vårdgivare och skolor för att upptäcka hedersrelaterade problem samt att skolan arbetar aktivt med att motverka hederskultur och diskriminering.

✅ HBTQI-kompetensen hos de skyddade boendena behöver öka.

✅ Det behöver finnas fler platser hos de skyddade boendena för de personer som identifierar sig som män.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍🌈🇭🇺🏳️‍🌈STÖTTA BUDAPEST PRIDE 🏳️‍🌈🇭🇺🏳️‍🌈

Imorgon lördag går en av de viktigaste Prideparaderna i Europa i år av stapeln, den i Budapest.

I Ungern jämställer regeringen homosexualitet med pedofili och information om bland annat homosexualitet har nyligen förbjudits i en ny lag.

Stötta våra vänner och Budapest Pride via ALDE Partys kampanj!

https://app.speechifai.tech/campaign/950938A8-D1A5-4282-9E51-6AF632A4B4AF
HBT-liberaler
HBT-liberaler
För någon vecka sedan beslutade riksdagen om nya regler kring föräldraskap 👨‍👨‍👧👩‍👩‍👦

👍 Gifta par som blir föräldrar kommer äntligen behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.

👎 Många barn föds in i samboförhållande. Likställ sambos med gifta par!

👎 Ogiltigförklara inte föräldraskap då barn kommit till genom insemination eller assisterad befruktning.
HBT-liberaler
HBT-liberaler
”Det är den tjeckiske presidentens åsikter som är motbjudande, inte människors kärlek, eller individers frihet och rätt att vara den dom är.”

Läs Liberalernas Karin Karlsbro i QX! 🏳️‍🌈
HBT-liberaler
HBT-liberaler
🏳️‍🌈SÄKERSTÄLL HBTQI-REFORMER I TALMANSRUNDORNA🏳️‍🌈

Läs vår artikel idag om våra förväntningar på en tillträdande regering. Ska Liberalerna ge stöd till en regering i de talmansrundor som nu pågår, måste det säkerställas att nya reformer sjösätts.

Senast under nästa mandatperiod måste de här reformerna genomföras:

1. Ett rejält kompetenslyft inom offentliga verksamheter behövs för att ge hbtqi-personer ett bättre bemötande inom t.ex. vård, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

2. En reformerad lagstiftning för juridiskt kön, könsbekräftande vård och förstärkt psykosocialt stöd för transpersoner behöver klubbas.

3. För htbqi-personer inom hederskulturer är det svårt att leva öppet. Straffskärpningar behöver ske kombinerat med fler skyddade boende som tar emot hbtqi-personer.

4. Ökat demokratibistånd till organisationer med hbtqi-inriktning.

5. Det är hög tid för en reformerad smittskyddslagstiftning med bland annat avskaffad informationsplikt för personer som genomgår behandling av hiv.

6. Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditeter än adoption. En ny utredning behöver tas fram med målet att tillåta värdgraviditeter i Sverige. I väntan på det behövs bättre praktiska och juridiska förutsättningar för de barn som föds med hjälp av värdgraviditeter utomlands.

7. Varannan transperson har någon gång övervägt att ta sitt liv. Var fjärde ung hbtqi-kvinna likaså. Det är hög tid att fokusera fler insatser på hbtqi-personer med psykisk ohälsa.

8. Hbtqi-personer som förtrycks och fruktar för sina liv ska kunna få asyl i Sverige. Skyddet för hbtqi-flyktingar måste stärkas.